0264259001 info@visitciucea.ro

Comuna Ciucea, alcătuită din satele Ciucea și Vânători, este situată la limita sud-vestică a judeţul Sălaj, ocupă zona marginală de contact a Depresiunii Crasna cu horstul lamelar al Meseșului şi Plopișului, inclusiv culmea înaltă a Măgurii Priei (996m – punctul cu cea mai mare altitudine din judeţul Sălaj), în bazinele hidrografice ale Crasnei şi Crişului Repede, şi se întinde pe o suprafaţă totală de 71,23 km2.

Atestată din 1384, este o localitate amplasată pe malul drept al Crişului Repede. De aici au pornit în 1848 oştirile generalui Bem pentru eliberarea Ardealului. În anul 2002, de la comuna Ciucea s-au desprins satele: Negreni, Bucea și Prelucele, formând comuna Negreni.

Patrimoniu natural

Relieful

Este un factor natural important, suprafaţa comunei fiind preponderent deluroasă, terenurile au în general înclinare mare în raport cu suprafeţele ocupate de luncă. Relieful intervine atât prin altitudine, cu o frecvenţă a înălţimilor între 400 şi 600 m, dar şi sub valoarea de 400 m, unde se desfăşoară glacisurile şi albiile râurilor.

În conformitate cu această variabilă ne situăm în modelul de organizare a dealurilor de înălţime medie.

Factorii climatici

Au cea mai mare influenţă asupra agriculturii, temperatura medie anuală fiind de 8°C. Zilele de vară cu temperaturi peste 25°C înregistrate în această regiune sunt în jur de 45 pe an, iar cele de peste 30°C sunt între 10 – 15 pe an. În schimb iarna numărul zilelor cu temperaturi de sub – 20°C sunt reduse, în luna ianuarie acestea reprezentând 6% din totalul zilelor geroase, iar în februarie 1%, afectând în special viţa de vie.

Cantitatea medie anuală de precipitaţii variază între 700 mm/an în zonele mai joase şi 1000 mm/an în zonele mai înalte. Valorile maxime apar la sfârşitul primăverii şi începutul verii. Maximele de vară apar frecvent sub formă de ploi torenţiale.

Datorită factorilor climatici cultura cu un randament ridicat este cultura cartofului, plantaţiile de pomi fructiferi.

Resursele solului

La condiţiile de relief şi climă favorabile se adaugă fertilitatea destul de bună a solurilor, astfel agricultura s-a dezvoltat ca o ramură de bază în economia regiunii. Aceste soluri dau productivitate medie, necesitând atât îngrăşăminte naturale cât şi chimice.

Principalele culturi agricole sunt cele de cartof, secară, ovăz, grâu şi plante furajere, precum şi plantaţiile de pomi fructiferi măr şi prun.

Teritoriul localității Ciucea se caracterizează prin resurse naturale aflate într-o stare de conservare în general bună, printr-un nivel ridicat de biodiversitate, asociat unei diversităţi de habitate şi ecosisteme, de păduri şi de peisaje agricole valoroase dar, în acelaşi timp, viitorul apropiat aduce provocări serioase: menţinerea acestor valori naturale.

Teritoriul localității este alcătuit din trei tipuri de relief – dealuri, munţi şi piemonturi joase – cu un nivel de diversitate pedo-climatică şi geografică ridicat.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să  vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă  poziţia oficială  a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea  şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală  furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.