0264259001 info@visitciucea.ro

În cadrul localității Ciucea, populaţia cunoaşte la ora actuală un proces de regres accentuat datorat îmbătrânirii, scăderii fertilităţii şi migraţiei, fenomene demografice care se pot constata în toate ţările dezvoltate.

Populaţia din zonă în marea ei majoritate îşi câştigă existenţa din valorificarea produselor agricole si animaliere.

Datorită condiţiilor fizico – geografice mai aspre, culturile agricole dau producţii mici, de asemenea necesitând muncă foarte multă.

Teritoriul comunei Ciucea are o structură economică preponderent agrară, axată în principal pe creşterea animalelor.

Agricultura practicată în teritoriu este una de subzistenţă şi semi-subzistenţă, în marea majoritate a cazurilor, constituită din mici exploataţii agricole gestionate în familie, asociate cu producţia pentru propriile nevoi alimentare şi cu un grad scăzut de participare pe piaţă.

Dimensiunea modestă a exploataţiilor agricole şi dotarea tehnică necorespunzătoare, caracteristicile solului (care necesită fertilizări şi lucrări mecanizate intense) determină o productivitate agricolă scăzută. Numărul societăţilor comerciale cu profil agricol este redus, valoarea adăugată a produselor agricole fiind şi ea redusă.

Acestea se datorează faptului că o mare parte din suprafaţa agricolă a teritoriului prezintă limitări naturale ale productivităţii agricole.

Din punct de vedere al suprafeţelor cultivate predomină culturile de plante de nutreţ, cu precădere lucernă pentru fân şi trifoi.

O pondere însemnată în totalul suprafeţelor cultivate o reprezintă culturile de cartof. Înfiinţarea acestor culturi este foarte uşoară şi nu necesită cunoştinţe tehnice deosebite.

Cartoful face parte din rândul plantelor care dau recolte foarte bune, şi este cultivat de către agricultori pentru consum propriu, comercializare sau pentru hrana animalelor.

Deşi în zonă suprafaţa cultivată cu acest tip de legumă este una însemnată, depăşind de câteva ori necesităţile de consum ale populaţiei din microregiune, nu există spaţii de depozitare pentru păstrarea şi condiţionarea cartofilor, având în vedere perisabilitatea acestora.

Suprafeţele reduse sunt cultivate cu ovăz, grâu, secară și porumb, în scopul hrănirii animalelor din gospodării (porcine, păsări) şi legume, pentru consum propriu al populaţiei.

În cadrul teritoriului localității Ciucea, predomină creşterea păsărilor și a ovinelor, datorită în principal caracteristicilor de relief.

Pe teritoriul comunei Ciucea, nu există combinate și fabrici de prelucrare a produselor agricole sau întreprinderi prestatoare de servicii în domeniul agriculturii. Întreprinderile din zonă activează în domeniul industriei ușoare (tapițerie, încălțăminte). Întreprinderile din zonă nu utilizează produsele rezultate din agricultură și nu au legătură cu acest sector.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să  vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă  poziţia oficială  a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea  şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală  furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.