0264259001 info@visitciucea.ro

În cadrul comunei Ciucea, din județul Cluj, se păstrează obiceiuri locale, transmise din generaţie în generaţie.

Cele mai multe obiceiuri au fost legate de ocupaţiile ţăranilor: munca la câmp sau la pădure, păstoritul, construcţia caselor, pregătirea cânepii sau a lânii pentru confecţionarea îmbrăcămintei. Pentru astfel de activităţi, încă din perioada când predomina economia naturală şi apoi industria casnică, s-a statornicit o formă de executare rapidă a unor lucrări printr-o formă de întrajutorare numită clacă.

Dintre obiceiurile de iarnă, claca de tors s-a practicat în toate satele și cu unele elemente caracteristice. În timpul clăcii femeile cântau, neaparăt și „Hora clăcii” și „Cântecul clăcii de tors”. Obiceiurile de iarnă păstrează trăsături străvechi, printre acestea datinile sărbătoririi Crăciunului sunt cele mai active și mai bine conservate produse etno-folclorice.

Viaţa cultural-artistică (obiceiuri folclorice, tradiţii) se desfăşoară de regulă în Căminul cultural din localitatea Ciucea.

Căminul cultural oferă localnicilor, şi nu numai, condiţii optime pentru susţinerea unor spectacole oferite de artişti amatori sau profesionişti, pentru desfăşurarea unor evenimente ca: serbările şcolare, nunţi, botezuri etc. În teritoriu sunt păstrate tradiţiile şi obiceiurile legate de sărbătorile mari de peste an (sărbătorile de iarnă şi de sărbătorile pascale).

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să  vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă  poziţia oficială  a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea  şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală  furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.